Sụn silicone độn cằm, má, thái dương, rãnh mũi má đúc hoặc gọt từ bánh silicone

Sụn silicone độn cằm, má, thái dương, rãnh mũi má dạng đúc hoặc gọt từ bánh silicone do Hãng Hanson Medical Inc, Mỹ; Allied Biomedical Inc, Mỹ sản xuất.

Facebook chat