Que truyền dịch, hút dịch
  • Que truyền dịch, hút dịch

Que truyền dịch, hút dịch

Que truyền dịch, hút dịch 18 cm, bẻ 30 độ

Mã SP: 530-0229

Giá bán: Liên hệ

  • Chi tiết sản phẩm
  • Que truyền dịch, hút dịch 18 cm, bẻ 30 độ

    FRAZIER (FERGUSSON) Suction Tubes, Total Length (18 cm),  30° Angled

    Que truyền dịch, hút dịch

     

Facebook chat